Martı Global Gümrükleme & Lojistik

Martı Global
 • Martı Global
 • English
Martı Global

Martı Gümrük Müşavirliği & Martı Global Lojistik

32 Yıldır Artı Değer Üretiyoruz...

 • Nakliyecilerden ordino alımı
 • İthalata konu olan ya da olacak mallar hakkında gerekli bilgilerin tespiti (GTİP Tespiti)
 • İthalat gümrükleme işlemleri
 • Transit gümrükleme işlemleri
 • Antrepo gümrükleme işlemleri
 • Ata Karneli ithalat işlemleri (fuar, sergiler ve Mesleki Teçhizat)
 • Serbest Dolaşıma Giriş, Tescil Muayenesi ve kapatılarak tahakkuk eden vergilerin yatırılarak malların çekilmesi
 • İlk gelen mallarda önceden kontrol(KÜŞAT) işlemleri
 • Süre uzatımları
 • Hasarlı ve eksik malların bir tutanağa bağlanması,
 • Geçici Kabul İthalat işlemleri
 • İthalatta Alınması Gereken Ön İzinler(Tarım, Tareks, İTKİB Kayıt Belgesi, Ölçü Ayar, İşçi Sağlığı vb.)
 • Serbest Bölge İşlemleri ve Takibi(Ruhsat alımı dahildir)
 • D.İ.İ.B., H.İ.İ.B., Yatırım Teşvik Belgesi Alımı
 • İthalat işlemleri sonlandırılmış malların yazı ile bildirdiğiniz adrese teslim edilmesi,
 • İşlemler sonucu tüm evrakların tarafınıza teslimi
 • Sigorta Hizmetleri