Martı Global Gümrükleme & Lojistik

Martı Global
 • Martı Global
 • English
Martı Global

İhracat Gümrükleme Hizmetlerimiz

31 Yıldır Artı Değer Üretiyoruz.

 • İhracata konu olan ya da olacak mallar hakkında gerekli bilgilerin tespiti (GTIP Tespiti)
 • İhracat Rejimi
 • Dahilde İşleme Rejimi
 • Hariçte İşleme Rejimi
 • Geçici İhracat Rejimi
 • Ata Karnesi ile geçici ihracat işlemleri
 • İhracat Eşyanın türüne göre, önceden alınması gereken izin ve müsaadeler. (Tarım, Tareks, kayda bağlı ihracat izinleri vb.)
 • Ülkesine göre;  A.TR, EUR–1, FORM-A Menşe sertifikası ve konsolosluk tasdikleri belgelerinin düzenlenmesi
 • Elektronik İhracat beyannamesi, tescil, muayene ve kapatılarak nakliyeci firmaya ilgili evrakların teslimi
 • Vesaik evraklarını zamanında firmaya teslimi
 • Geçici kabul, İthalat mallarının süre ve adet/metre/kg çıkışlarının takibi ve sonuçlandırılması
 • Sıfırlanan dosyaların, teminat çözüm servisine teslimi
 • Yatırım Teşvik Belgesi Alımı
 • Sigorta Hizmetleri