Martı Global Gümrükleme & Lojistik

Martı Global
 • Martı Global
 • English
Martı Global

İthalat Gümrükleme Hizmetlerimiz

31 Yıldır Artı Değer Üretiyoruz.

 

 • GTİP Tespiti işlemleri (İthalata konu olan ya da olacak mallar hakkında gerekli bilgilerin tespiti)
 • Değişen mevzuat hakkında bilgilendirme
 • İthalat gümrükleme işlemleri
 • Transit gümrükleme işlemleri
 • Antrepo gümrükleme işlemleri
 • Ata Karneli ithalat işlemleri (fuar, sergiler ve Mesleki Teçhizat)
 • Geçici Kabul İthalat işlemleri
 • Önceden kontrol(KÜŞAT) işlemleri
 • Elleçleme işlemleri
 • Süre uzatım işlemleri
 • Tarım il müdürlüğü işlemleri
 • Veteriner sınır kontrol işlemleri
 • Zirai karantina işlemleri
 • TAREKS işlemleri
 • TSE işlemleri
 • Ölçü ayar izni işlemleri
 • İtkib kayıt belgesi işlemleri
 • Kültür fonu işlemleri
 • İthal lisansı işlemleri
 • İşçi sağlığı belgesi işlemleri
 • Kontrol belgesi işlemleri
 • Azo boyar madde numune işlemleri
 • Serbest Bölge işlemleri ve takibi(Ruhsat alımı dahildir)
 • Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri
 • Dahilde işleme rejimi işlemleri
 • Hariçte işleme rejimi işlemleri
 • İthalat işlemleri sonlandırılmış malların yazı ile bildirdiğiniz adrese teslim edilmesi,
 • İşlemler sonucu tüm evrakların tarafınıza teslimi
 • Proje İşlemleri
 • Sigorta Hizmetleri